Daniel Umizda

44 teksty – auto­rem jest Da­niel Umiz­da.

Pow­tarzal­ność fa­zowa wy­wołuje wie­rzchołko­wość dualną w for­mu­le sy­logizmów a posteriori. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 19:00

Męskość w san­dałach? Cóż to za dziwadło?

Dla Pa­ni Pro­fesor Hen­ry­ki Pałiniak 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 19 lutego 2017, 20:53

Ka­rierę ro­bi się "od tyłu." 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 16 lutego 2017, 14:36

Sąd do­raźny to lek­ty­ka dla śledztwa. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 7 lutego 2017, 00:41

Będąc świato­wej sławy pro­feso­rem sza­nuję ignorantów. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2017, 00:12

Po­moc soc­jalna ubo­gim to prze­moc na przedsiębiorczych. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 21 stycznia 2017, 21:16

Po­lity­ka upa­miętnia i grun­tu­je osobowość. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 20 stycznia 2017, 08:57

No­toryczna ob­sesja ruj­nu­je i okalecza. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 18 stycznia 2017, 00:21

Prze­pych którym się otaczam i bo­gac­two w którym się pławię to nad­rzędne war­tości jes­tes­twa i świadec­two potęgi me­go umysłu. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 11 stycznia 2017, 21:55

Za­leżności wy­powiada­nych słów dają umo­cowa­nie w ich odbiorze. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 9 stycznia 2017, 00:30

Daniel Umizda

Prof.dr hab. Daniel Umízda. Będąc człowiekiem wielkim za życia, nie liczę na poklask po śmierci! Wiedza to moja twierdza! Żyję w chwale choć nie dbam o reweranse!

Zeszyty
  • LOŻA – Naj­wyższe uz­na­nie!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Daniel Umizda

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:59Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Powtarzalność fa­zowa wy­wołuje wie­rzchołko­wość [...]

wczoraj, 20:42yestem sko­men­to­wał tek­st Powtarzalność fa­zowa wy­wołuje wie­rzchołko­wość [...]

wczoraj, 19:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Powtarzalność fa­zowa wy­wołuje wie­rzchołko­wość [...]

24 lutego 2017, 22:20PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Męskość w san­dałach? Cóż [...]

21 lutego 2017, 23:01wdech sko­men­to­wał tek­st Będąc świato­wej sławy pro­feso­rem [...]

21 lutego 2017, 22:24Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Uznanie im­pli­kuje wielość płaszczyzn.  

21 lutego 2017, 22:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Będąc świato­wej sławy pro­feso­rem [...]

19 lutego 2017, 21:33Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Męskość w san­dałach? Cóż [...]

19 lutego 2017, 21:08wdech sko­men­to­wał tek­st Będąc świato­wej sławy pro­feso­rem [...]

19 lutego 2017, 21:01Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Będąc świato­wej sławy pro­feso­rem [...]