Daniel Umizda

49 tekstów – auto­rem jest Da­niel Umiz­da.

Jas­ność umysłu i je­go śle­pota to je­dyne fi­lary człowieczeństwa. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 14 kwietnia 2017, 22:03

Będąc człowiekiem wiel­kim za życia, nie liczę na pok­lask po śmierci. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 24 marca 2017, 20:14

Żyję w chwa­le choć nie dbam o reweranse. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 19 marca 2017, 18:48

Gra­nice sztu­ki wyz­nacza tworzywo. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 19 marca 2017, 11:34

Wro­gość wo­bec mas uszlachet­nia jednostkę. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 10 marca 2017, 18:19

Pow­tarzal­ność fa­zowa wy­wołuje wie­rzchołko­wość dualną w for­mu­le sy­logizmów a posteriori. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 27 lutego 2017, 19:00

Męskość w san­dałach? Cóż to za dziwadło?

Dla Pa­ni Pro­fesor Hen­ry­ki Pałiniak 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 19 lutego 2017, 20:53

Ka­rierę ro­bi się "od tyłu." 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 16 lutego 2017, 14:36

Sąd do­raźny to lek­ty­ka dla śledztwa. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 7 lutego 2017, 00:41

Będąc świato­wej sławy pro­feso­rem sza­nuję ignorantów. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 30 stycznia 2017, 00:12

Daniel Umizda

Prof.dr hab. Daniel Umízda. Będąc człowiekiem wielkim za życia, nie liczę na poklask po śmierci! Wiedza to moja twierdza! Żyję w chwale choć nie dbam o reweranse!

Zeszyty
  • LOŻA – Naj­wyższe uz­na­nie!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Daniel Umizda

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność

17 kwietnia 2017, 00:01wdech sko­men­to­wał tek­st Jasność umysłu i je­go [...]

16 kwietnia 2017, 23:40wdech sko­men­to­wał tek­st Będąc człowiekiem wiel­kim za [...]

16 kwietnia 2017, 23:26Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st nędza człowieka, jest pow­tarzal­na

16 kwietnia 2017, 23:24Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Będąc człowiekiem wiel­kim za [...]

6 kwietnia 2017, 22:46adamantine sko­men­to­wał tek­st Wrogość wo­bec mas uszlachet­nia [...]

26 marca 2017, 21:48Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Granice sztu­ki wyz­nacza tworzy­wo.  

26 marca 2017, 15:07wdech sko­men­to­wał tek­st Żyję w chwa­le choć [...]

26 marca 2017, 15:03wdech sko­men­to­wał tek­st Będąc człowiekiem wiel­kim za [...]

24 marca 2017, 20:08Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Żyję w chwa­le choć [...]

19 marca 2017, 22:15wdech sko­men­to­wał tek­st Granice sztu­ki wyz­nacza tworzy­wo.