Daniel Umizda

55 tekstów – auto­rem jest Da­niel Umiz­da.

De­mok­racja du­si masy. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • przedwczoraj, 17:13

Pożeg­na­nie ob­naża idiotę. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 23 czerwca 2017, 15:25

Dialog to for­ma wza­jem­nej edu­kac­ji. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 15 czerwca 2017, 17:49

Wiara,ob­raz ig­no­ran­cji opar­ty o tradycję. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 15 czerwca 2017, 14:10

Is­totę re­ligii sta­nowi polityka. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 27 maja 2017, 17:32

Dam­ska erek­cja to dowód męskości. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 13 maja 2017, 18:40

Jas­ność umysłu i je­go śle­pota to je­dyne fi­lary człowieczeństwa. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 14 kwietnia 2017, 22:03

Będąc człowiekiem wiel­kim za życia, nie liczę na pok­lask po śmierci. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 24 marca 2017, 20:14

Żyję w chwa­le choć nie dbam o reweranse. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 19 marca 2017, 18:48

Gra­nice sztu­ki wyz­nacza tworzywo. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 19 marca 2017, 11:34

Daniel Umizda

Prof.dr hab. Daniel Umízda. Będąc człowiekiem wielkim za życia, nie liczę na poklask po śmierci! Wiedza to moja twierdza! Żyję w chwale choć nie dbam o reweranse!

Zeszyty
  • LOŻA – Naj­wyższe uz­na­nie!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Daniel Umizda

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:31yestem sko­men­to­wał tek­st Demokracja du­si ma­sy.  

wczoraj, 11:29Salomon sko­men­to­wał tek­st Demokracja du­si ma­sy.  

wczoraj, 06:34yestem sko­men­to­wał tek­st Demokracja du­si ma­sy.  

przedwczoraj, 22:51Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Demokracja du­si ma­sy.  

przedwczoraj, 19:25Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Demokracja du­si ma­sy.  

przedwczoraj, 17:11Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

24 czerwca 2017, 13:37wdech sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

23 czerwca 2017, 23:10Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Damska erek­cja to dowód [...]

23 czerwca 2017, 17:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

23 czerwca 2017, 16:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.