Daniel Umizda

59 tekstów – auto­rem jest Da­niel Umiz­da.

Za­kochaj się, a będzie Ci wybaczone. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 00:50

Pod­czas roz­mo­wy z idiotą toczę pianę z ust. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 1 sierpnia 2017, 11:13

Reak­cją na kry­zys win­na być wojna... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 lipca 2017, 20:25

Gdy idiota pub­li­kuje, to sam so­bie komentuje. 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 30 czerwca 2017, 19:21

De­mok­racja du­si masy. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 27 czerwca 2017, 17:13

Pożeg­na­nie ob­naża idiotę. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 czerwca 2017, 15:25

Dialog to for­ma wza­jem­nej edu­kac­ji. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 15 czerwca 2017, 17:49

Wiara,ob­raz ig­no­ran­cji opar­ty o tradycję. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 15 czerwca 2017, 14:10

Is­totę re­ligii sta­nowi polityka. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 27 maja 2017, 17:32

Dam­ska erek­cja to dowód męskości. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 13 maja 2017, 18:40

Daniel Umizda

Prof.dr hab. Daniel Umízda. Będąc człowiekiem wielkim za życia, nie liczę na poklask po śmierci! Wiedza to moja twierdza! Żyję w chwale choć nie dbam o reweranse!

Zeszyty
  • LOŻA – Naj­wyższe uz­na­nie!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Daniel Umizda

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 23:46Walenty sko­men­to­wał tek­st Damska erek­cja to dowód [...]

13 sierpnia 2017, 09:22meedea sko­men­to­wał tek­st Zakochaj się, a będzie [...]

13 sierpnia 2017, 08:00Irracja sko­men­to­wał tek­st Zakochaj się, a będzie [...]

13 sierpnia 2017, 00:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zakochaj się, a będzie [...]

7 sierpnia 2017, 00:11PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Damska erek­cja to dowód [...]

7 sierpnia 2017, 00:09PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Żyję w chwa­le choć [...]

2 sierpnia 2017, 10:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Podczas roz­mo­wy z idiotą [...]

1 sierpnia 2017, 23:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Podczas roz­mo­wy z idiotą [...]

1 sierpnia 2017, 18:35Badylek sko­men­to­wał tek­st Podczas roz­mo­wy z idiotą [...]

1 sierpnia 2017, 14:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Podczas roz­mo­wy z idiotą [...]